Dobrovoljno vatrogasno društvo Zlatar

Osnivačka skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zlatar, prema službeno dostupnim podacima u knjigama, održana je na samo «Florijanovo»   4. svibnja 1877. godine, i izabrala je  prvo Zapovjedništvo i Upravni odbor. Zlatar je tada, u vrijeme banovanja Ivana Mažuranića, bio sjedište Podžupanije u Županiji Varaždinskoj. Bilo je to je samo 29 godina nakon Jelačićeva ukidanja kmetstva u Hrvatskoj, 9 godina poslije sklapanja Hrvatsko-Ugarske nagodbe,    6 godina poslije neuspjelog Rakovičkog pokušaja dr. Eugena Kvaternika da se oslobodi zajednice s Austrijom i Mađarskom, 3 godine poslije uvođenja obaveznog osnovnog školovanja u Hrvatskoj, godinu dana prije no što je Austro-Ugarska zaposjela Bosnu i Hercegovinu, 4 godine prije sjedinjenja Vojne krajine s Banskom Hrvatskom, te 41 godinu prije raspada Austro-Ugarske. Prva željeznička pruga u Hrvatskoj imala je 1877. tek 17 godina, a trebalo se strpiti još 9 godina da kroz naš tadašnji Brestovec, sadašnju Zlatar Bistricu protutnji prvi vlak. Zlatar i najbliža okolica čekala je električnu struju još 51 godinu nakon osnutka ovoga društva.

Budući je godine 1943. djelomično izgorio društveni dom, propao je velik dio dokumenata, pa neke pojedinosti iz najstarijih dana DVD-a Zlatar ne možemo više rekonstruirati. Tako se neslužbeno vjeruje da je ovo društvo osnovano znatno ranije, te bi po tome bilo najstarije u ovoj regiji i među prvima u  Hrvatskoj. Postoje pisani dokumenti da su se 30-tak godina ranije u Zlataru odvijale organizirane vatrogasne aktivnosti pa možemo govoriti o 160-godišnjoj tradiciji.

Sjetimo i ljudi koji su vodili ovo društvo tijekom proteklih 13 desetljeća, pa se sjetimo velikih vojvoda, ili kako su kasnije nazvani predsjednicima: Marcela pl. Jelačića, Franje pl. Pisačića, Dragomira Semeraja, Franje Kogaja, Đure Mirkovića, dr. Vladimira Šibenika, Dragutina Trstenjaka, Tomislava Svibna, Hrvoja Andrašića, Zlatka Kudelića, Dragutina Hubaka kojih više nema među nama, zatim ing. Vlade Goleš, i sadašnjeg predsjednika Željka Spevec.

Sjetimo se i zapovjednika naše vatrogasne postrojbe od osnutka do danas: Josipa Vodvorške, Kolomana Dočkala, Dragutina Trstenjaka, Franje Kogja, Mije Topolovca, Jurja Svibna, Miroslava pl. Husinca, Janka Bajzeka, Tome Tureka, Tomića Svibna, Lovre Kuštovića, Janka Miškeca, Alberta Hudija, Milana Svibna, Tome Posarića, Zlatka Posarića, Ivana Kosalca, Gabrijela Hanžeka ujedno našeg počasnog zapovjednika, Alojza Hubaka, Tihomira Pazmana i sadašnjeg zapovjednika Franje Pavleka.

Tajnici su ljetopisci i pismohranitelji svake društvene organizacije. U našem su društvu tu dužnost obavljali: Dane Šimatović, dr. Josip Prelc, Tomo Huziak, Maksimilijan Jurčić, Franjo Brlić, Stanko Hitrec, Janko Bajzek, Koloman Sviben, Gustav Sviben, Janko Krušelj, Matija Jakopčić, Viktor Frankl, Vjekoslav Sviben, Zvonko Hriberski, Alojz Škrlec, Tomislav Sviben, Mirko Sviben, Davor Brlić, Edo Orsag i Štefica Kurečić kao aktualni društveni tajnik.

U našem društvu novca nije nikada bilo dovoljno, no uz pomoć uprave i mještana uvijek se namaknulo najnužnije. O društvenom novcu brinuli su se naši marljivi blagajnici: Josip Starec, Josip Metzger, Bolto Bukal, Antun Dumbović, Janko Hitrec, Jakob Klarić, Viktor Getz, Đuro Korboni, Dragutin Počekal, Zlatko Šuput, Vjekoslav Sviben, Stjepan Stubičan, Zvonko Pisačić, Josip Valenčak, Zlatko Kudelić, Alojz Tuškan, Josip Ferišak, Pavica Posarić, Ivica Juriša, Stanislav Stubičan i naš sadašnji blagajnik Želimir Kurečić.

Njima bi trebali pridružiti još oko 3600 članova koliko ih se izmijenjalo tijekom ovih 136 godina u našem društvu. Svaka desetgodišnjica bila je svečano obilježene i donijela je društvu određene koristi.

Već nakon godinu dana postojanja 1878. godine zlatarski su vatrogasci zaduživši se uspjeli nabaviti veliku ručnu štrcaljku koja se čuva i izložena je u našem spremištu. Na prvu 10-godišnjicu postojanja 1887. godine društvo je dobilo barjak, a iste je godine odlučeno da se počne s pripravama za gradnju vatrogasnog doma. Kamen temeljac je položen 15. srpnja 1988. a zgrada je dovršena 1889. godine. Vatrogasna sala se počela graditi 1968. godine. Prvo motorno vozilo kamion «Ford» nabavljeno je u lipnju 1940. godine.

A sada nekoliko riječi o našem sadašnjem trenutku. Društvo broji 329 članova, od čega 90 aktivnih, 34 operativna, 3 počasna, 16 veterana, 12 pričuvnih, 54 pripadnika vatrogasne mladeži,  i 120 pudupirujućih članova. U stručnom pogledu u društvu djeluju 1 viši vatrogasni časnik, 24 vatrogasnih časnika 1. klase, 6 vatrogasnih časnika, 36 vatrogasnih dočasnika 1. klase, 14 vatrogasnih dočasnika i 75 vatrogasaca.  To je velika stručna protupožarna snaga sposobna efikasno djelovati, kako u prevenciji tako i u intervencijama.

Društvom upravlja Upravni odbor od 15 članova, a njegov rad nadzire Nadzorni odbor od 5 članova. Stručne poslove vatrogasne postrojbe vodi Zapovjedništvo koje broji 7 članova. Svake se godine donose planovi rada koji se uglavnom i ostvaruju. Godišnja skupština ocjenjuje rad Upravnog i   Nadzornog odbora i donosi shodno Statutu najvažnije odluke, a tijekom godine ovlasti izvršne vlasti ima Upravni odbor. DVD Zlatar je član Vatrogasne zajednice Grada Zlatara, Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije i Hrvatske vatrogasne zajednice.

Natjecateljske ekipe su redoviti sudionici državnih natjecanja, pa smo prošle godine bili sudionici Državnog natjecanja u Zadru sa 6 ekipa i to sa po jednom u svakoj kategoriji, a rezultati su bili zavidni. Društvo posjeduje dva navalna vozila i dva kombi vozila, a ostala oprema koju moramo imati je u skladu sa propisima.  Dobrovoljno vatrogasno društvo Zlatar bilo je tijekom svoje duge povijesti uvijek rasadište domoljublja, odanosti i prijateljstva. Nijedan član društva nikada ne pita čije gori, već gdje i što gori, jer želi istinski pomoći i to što hitnije ostvariti. I naša poruka bit će ravna ranijima:

«Sve za potrebe bližnjega svoga, a bližnji su nam svi».

Naše djelovanje oslanja se na mlade članove i vatrogasnu mladež kojih je srećom u zadnje vrijeme u našem društvu sve više.

Neka to bude poticaj našim brojnim osnovnoškolcima i srednjoškolcima za stupanje u naše redove, neka se opredijele za put humanosti i solidarnosti,  uz geslo: «Vatru gasi, Brata spasi» i uz vatrogasni pozdrav: «Pomoz bog braćo vatrogasci».